SATHY ry. vuoden 2007 uutisia
Jos Teillä on jotakin kerrottavaa, jonka haluatte tälle sivulle niin lähettäkää viesti osoitteeseen info@sathy.fi.
Kannattaa katsoa myös vanhempia uutisia menneiltä vuosilta:

2006 uutisia | 2005 uutisia | 2004 uutisia | 2003 uutisia | 2002 uutisia | 2001 uutisia | 2000 uutisia | 1999 uutisia | 1998 uutisiaSATHY Uutiset -lehti numero 06/2007

Vuoden viimeinen työkoira-uutispläjäys, SATHY Uutiset 06/2007 on tekeillä jo kovaa vauhtia. Lähetä omat hengentuotteesi, tekstit, jutut, kuvat, turinat ym. osoitteeseen info@sathy.fi


Valmiina petojahtiin?

SATHY-tapaamisessa kokeiltiin jälleen kerran petojahtia™ ja tulokset ovat rohkaisevia. Amerikanbulldoggien ja amerikanpitbullterrierien joukosta löytyi jo enemmän kuin tarpeeksi koiria, jotka nappasivat kiinni hurjaa vauhtia karkaavan "pedon". Ajanotto ei vielä toiminut, joten vertailukelpoisia tuloksia ei saatu. Petojahdissa koiralta kysytään lujaa hermorakennetta ja uskallusta heittäytyä lajiin täysin rinnoin. Kovaa vauhtia kiitävä "peto" on koiraa isompi ja jopa hidasta koira nopeampi!
Selvää on, että Petojahti™ on tullut jäädäkseen.

Katso Petojahti-kuvat tästä linkistä.


Koti amerikanbulldoggille!

SATHY Rescue etsii kotia amerikanbulldoggille.
Käy katsomassa rescue-sivuja tästä linkistä
ja ota epäröimättä yhteyttä jos tiedät kotiehdokkaita!


APBT SF -meetinki

Amerikanpitbullterrierien oma alayhdisys, APBT-SF, piti hurjan tapaamisen joulukuun alussa.
Seuraava, vähän isompi tapahtuma tulee olemaan heti keväällä 2008. Ilmoittaudu jo nyt.
Katso lisätiedot APBT-SF-sivuilta.


Perinteinen SATHY Joulukalenteri on avattu

Kyllä, perinteinen SATHY-joulukalenteri on avattu! Joka päivä avataan uusi työkoirarotuaiheinen luukku osoitteessa www.sathy.fi
Huom! Vielä kerkiää lähettää jouluisia kuvia osoitteeseen info@sathy.fi
Laitamme kuvia avaamattomien luukkujen taakse... Lähetä omasi heti!


Vuoden 2008 EM-taakanveto Puolassa

Euroopan taakanvedon™ kattojärjestö European Weight Pulling Federation (EWPF) on valinnut vuoden 2008 taakanvedon Euroopan Mestaruuskisojen pitopaikaksi Puolan.
Suunniteltu ajankohta on viikonloppu 3.-4.5.2008.
Puolan etu kisojen viralliseksi pitopaikaksi on sen keskeinen sijainti Euroopassa. SATHY:sta paikalle lähtee kisaamaan koko joukko maailman parhaita taakanvetäjiä, totta kai. Näyttää varmalta, että Suomi puolustaa mestaruutta hyvin, vastassa on kisaajia lähes jokaisesta Euroopan maasta.
Lisätietoja tulossa...


Eduskunnan puhemiehelle esitetty kirjallinen kysymys sekä siihen vastaus

KK 423/2007 vp - Merja Kuusisto /sd ym.
Järjestettyjen koiratappeluiden lopettaminen
Eduskunnan puhemiehelle

Eläinsuojelulain mukaan eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Voimassa oleva eläinsuojelulaki ei tunnista erikseen koiratappelua, tappelukoirien kasvattamista, koiratappeluiden järjestämistä tai niihin osallistumista, mutta lain hengen mukaan toiminta on kiellettyä.

Siitä huolimatta koiratappeluita on järjestetty Suomessakin. Jotkut tappelukoirien harrastajat perustelevat toimintaa sillä, että tappeleminen on osa koirien luontaista käyttäytymistä. On kuitenkin eri asia kouluttaa koiria tappelemaan ja järjestää tilaisuuksia, joissa ihmiset katsovat opetettujen koirien tappelua. Tappelukoirien kasvattaminen ja koiratappeluiden järjestäminen on toimintaa, joka aiheuttaa koirille tavattomasti kipua ja vammautumisia, jopa tuskallisen kuoleman. Lain tulkinnan yksinkertaistamiseksi järjestetyt koiratappelut tulisi laissa erikseen nimetä kielletyksi toiminnaksi. Koiratappeluissa saatetaan lyödä myös vetoa, jolloin kyse on luvattoman uhkapelin järjestämisestä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten hallitus aikoo toimia, että järjestetyt koiratappelut saadaan lopetettua Suomessa ja valmistellaanko eläinsuojelulainsäädäntöön muutoksia, jotka parantavat viranomaisten mahdollisuuksia puuttua ja ehkäistä toimintaa, joka aiheuttaa eläimille kärsimystä?

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007
Merja Kuusisto /sd
Valto Koski /sd
Johanna Karimäki /vihr
Jari Larikka /kok
Tarja Tallqvist /kd
Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
Antti Vuolanne /sd
Katja Taimela /sd
Jyrki Yrttiaho /vas
Esa Lahtela /sd
Krista Kiuru /sd

Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Merja Kuusiston /sd ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 423/2007 vp:

Miten hallitus aikoo toimia, että järjestetyt koiratappelut saadaan lopetettua Suomessa ja valmistellaanko eläinsuojelulainsäädäntöön muutoksia, jotka parantavat viranomaisten mahdollisuuksia puuttua ja ehkäistä toimintaa, joka aiheuttaa eläimille kärsimystä?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Eläinsuojelulaissa (247/1996) on säädetty, että eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Siinä myös kielletään tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille. Täydentäviä säännöksiä eläinten suojelemiseksi vahingoittumiselta ja sairastumiselta sekä kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä kuljetuksessa ja sen yhteydessä on annettu laissa eläinten kuljetuksesta (1429/2006).

Eläinsuojelulainsäännösten täytäntöönpanoa ohjaa hallinnollisena viranomaisena Elintarviketurvallisuusvirasto. Läänin alueella tästä huolehtii lääninhallitus. Kunnan alueella eläinsuojelulain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvovat kunnaneläinlääkäri, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitava viranhaltija ja poliisi. Eläinkuljetuksia valvovat kunnaneläinlääkärit, tarkastuseläinlääkärit, rajaeläinlääkärit ja poliisi. Tarkastuksia on jo tämän vuoden alusta lisätty tapauksissa, joissa havaitaan esiintyneen puutteita tai rikkomuksia. Elintarviketurvallisuusvirasto on myös lisäämässä eläinsuojeluun liittyvää ohjeistusta, neuvontaa ja koulutusta.

Eläinsuojelurikkomuksesta on eläinsuojelulain 54 §:ssä säädetty rangaistukseksi sakkoa, jollei teko ole rikoslain (39/1889) nojalla rangaistava tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta. Eläinsuojelurikoksesta on rikoslain 17 luvun 14 §:ssä säädetty rangaistukseksi sakkoa tai kaksi vuotta vankeutta ja lievästä eläinsuojelurikoksesta luvun 15 §:ssä sakkoa. Vuonna 2005 eläinsuojelurikoksesta tuomittiin 85 henkilöä, lievästä eläinsuojelurikoksesta 28 henkilöä ja eläinsuojelurikkomuksesta 90 henkilöä. Valtaosassa tapauksissa tuomittiin sakkoja.

Eläinsuojelurikoksesta tai lievästä eläinsuojelurikoksesta voidaan henkilö samalla tuomita määräajaksi tai pysyvästi menettäneeksi oikeutensa pitää tai hoitaa eläimiä taikka muuten vastata eläinten hyvinvoinnista. Eläintenpitokielto voidaan määrätä myös henkilölle, joka tuomitaan eläinsuojelulain nojalla eläinsuojelurikkomuksesta tai eläinten kuljetuksesta annetun lain nojalla eläinkuljetusrikkomuksesta. Eläintenpitokielto voidaan määrätä myös henkilölle, joka jätetään rangaistukseen tuomitsematta. Kielto voi koskea määrättyjen eläinlajien pitämistä tai eläinten pitämistä yleensä. Vuonna 2005 annettiin eläintenpitokieltoja 40 kpl, joista 8 annettiin pysyvinä.

Eläinsuojelurikosten rangaistusten ankaroittamista siten, että säädettäisiin törkeä eläinsuojelurikos, ei ole pidetty perusteltuna. Eläinsuojelurikoksesta säädetty kahden vuoden enimmäisrangaistus mahdollistaisi jo nykyään huomattavasti ankarampien rangaistusten tuomitsemisen eläinten huonosta kohtelusta kuin mitä tuomioistuimet käytännössä määräävät. Lisäksi eläintenpitokielto on tehokas keino estää uusia rikoksia.

Perustuslain mukaan tuomioistuimet ovat riippumattomia käyttäessään heille säädettyä tuomiovaltaa. Tämä merkitsee sitä, että valtioneuvosto ei voi esimerkiksi ohjein tai määräyksin ohjata tuomioistuinten toimintaa rangaistusten tai eläintenpitokieltojen määräämisessä. Julkinen keskustelu ja yhteiskunnassa tapahtuva arvostusten muuttuminen eläinten hyvinvointia ja kohtelua koskevissa asioissa vaikuttaa kuitenkin myös tuomioistuinten määräämiin seuraamuksiin ja niiden ankaruuteen. Oikeuskäytännön kehittymistä tältä osin seurantaan.

Hallitus toteaa, että voimassa olevassa lainsäädännössä on riittävät säännökset eläinten suojelun ja säännösten rikkomisesta annettavien rangaistusten osalta, eikä niitä ole tarvetta muuttaa. Nykyiset eläinsuojelusäädökset antavat viranomaisille hyvät edellytykset saattaa vastuuseen koiratappeluita laittomasti järjestävät henkilöt.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2007
Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila
Koko juttu on luettavissa tästä linkistä.


SAB ry. ja SATHY ry. tiivistävät yhteistyötään

SAB eli Suomen Amerikanbulldoggit ry. sekä SATHY ry. tiivistävät yhteistyötään. Seuraavassa SATHY Uutiset -lehdessä on jälleen tuhti SAB paketti, uusine amerikanbulldoggi-uutisineen ja tapahtumatietoineen. Ole mukana Suomen suurimmassa amerikanbulldoggi-rintamassa ja lue seuraava SATHY Uutiset -lehti!
Lisätietoja SAB -yhdistyksestä tästä linkistä.


Huolestuttavia uutisia Suomen kennelliitto ry.:stä.
(lainaus SPYRY ry. sivuilta)

Suomen kennelliitto ry. (SKL) on lähestynyt oikeusministeri Tuija Braxia ja ehdottanut, että SKL alkaisi ylläpitämään pakollista, jokaisen suomalaisen koiran koirarekisteriä ja että jokainen koira tulisi tunnistusmerkitä mikrosirulla.
SKL:n motiivin ymmärtää, helppo raha, Suomessa n. 30-40 % koirista ei ole SKL-koiria ja kaikki tämä raha valuu SKL-yhdistykseltä täysin hukkaan!

SKL on yrittänyt samaa jo aikaisemmin, kuusi vuotta sitten vuonna 2001 samainen yhdistys lähestyi maa- ja metsätalousministeriötä samoin aikein mutta ministeriö nauroi silloin SKL-edustaja pihalle.
MMM sanoi, että yhdistykset eivät ole viranomaisia. Saa nähdä miten käy nyt, onko maaperä otollisempi koirarekisterille, tunnistusmerkinnöille ja ehkä uudelle valtakunnalliselle koiraverolle!

SKL ehdotti samalla myös kieltoa laittomalle (?) pennuttamiselle, tiettyjen koirarotujen kiellolle (mm. taistelukoirat) yms. Erittäin huolestuttavaa.
Mainittakoon, että jos SKL ehdotus menisi läpi niin Suomi olisi käytännössä ainoa maa koko maailmassa, jossa olisi valtakunnallinen rekisteröintipakko koirille.
Ruotsissahan samaa yritettiin n. 10 vuotta sitten mutta homma ei koskaan alkanut toimia.

Lisätietoja asiasta saa sähköpostitse tuija.brax@om.fi tai tuija.brax@eduskunta.fi
Samaiseen osoitteeseen voi ja kannattaa lähettää lyhyt kommentti siitä mitä mieltä on asiasta.

Jos SKL suunnitelmat toteutuvat niin tulevaisuus näyttää nykyistä synkemmältä, yhdistys ylläpitäisi pakollista rekisteriä, jonka tuotto käytännössä käytettäisiin SKL-rotujen aseman vahvistamiseen ja muiden heikentämiseen.
Nyt jos koskaan on mahdollisuus vaikuttaa asioihin.


SATHY Expo 2007 jo 10. expo!

Lauantaina 22.9. pidetty jo 10. SATHY Expo -tapahtuma lunasti lupauksensa vuoden kauneimpana ja upeimpana koiratapahtumana. Olde-harrastajien iloksi paikalla olleet lukuisat vanhaenglanninbulldoggit suorastaan varastivat shown. Ohjelma sujui ripeään tahtiin, koirat kisailivat mm. tuholaistorjunnassa, taakanvedosa, voimavedossa yms.
Järjestelyt olivat erinomaiset pienintä yksityiskohtaa myöten ja erityiskiitos järjestäjille, avustajille, buffe-pitäjille, osallistujille ja yleisölle!

Virallisia kisatuloksia kirjoitetaan juuri nyt puhtaaksi ja kuvamateriaalia koostetaan kisajulkaisua varten (www.sathy.fi-sivuille ja SATHY Uutiset -lehteä varten). Lisätietoja Exposta näet tästä linkistä.

KILPAILU - HYVÄT PALKINNOT - OSALLISTU - KILPAILU
28.9.2007 mennessä kuvat lähettäneiden kesken arvotaan 3 kpl 15 kg säkki koiranruokaa.
Lisäksi kuvista järjestetään äänestys ja eniten ääniä saaneen kuvan ottaja palkitaan myös 15 kg säkillä koiranruokaa.

Huom!  Jos otit kuvia niin osallistu kisaan. Palkintoina yhteensä lähes 100 kg laatukoiranruokaa!
Osallistu klikkaamalla tästä.


SATHY Uutiset -lehti numero 05/2007

Lehti postitetaan kaikille jäsenille ensi viikon alussa. Mikäli et saa omaa lehteäsi parin viikon sisällä, ota yhteyttä info@sathy.fi

Syksyinen SATHY Uutiset -lehti numero 05/2007 sisältää mm. seuraavat artikkelit:
- SATHY Expo tulee, oletko valmis?22.9.2007 Helsingin Purina Areenalla jyrisee, kun Euroopan tykeimmät työkoirat kisailevat mestaruuksista, maineesta ja kunniasta.
Lue kisaohjeet, viime hetken uutiset ja ajo-ohje ym. lehdestä tai käy SATHY Expo 2007 tapahtuman omilla kotisivuilla
- SATHY Superkisat, artikkelit, jutut, kuvat, kisatulokset - mahtava kisakooste!
- SATHY Taakanveto™ Boot Camp, artikkelit, jutut, kuvat, ym.
- vanhaenglanninbulldoggi-guru David Leavittin haastattelu yksinoikeudella SATHY Uutisissa. Lue VEB-koiran historiaa ja tulevaisuutta.
- amerikanpitbullterrieri-terapiakoira Me Naiset -lehdessä
- taakkaa tosissaan vetävien amerikanbulldoggien lonkat, missä kondiksessa?
- kohinaa aiheuttaneen koiratappelujupakan taustoja ja tosiasiaa
- verraton taakanvetäjä amerikankääpiöterrieri Mocca
- vanhaenglanninbulldoggi UKC:hen?
- APA:n taakanvetokisat Belgiassa lokakuussa
- raportti Puolan Pitbull Show:sta, mitä on taakanveto Puolassa, millaisia ovat pitbullit?
- ym.

Nämä ja sekä muut mielenkiintoiset työkoira-artikkelit saat kotiin kannettuna olemalla yhdistyksen jäsen!


SATHY Superkisat -tapahtuma järjestettiin lauantaina 25.8.2007 Tampereella

Syksyn tykkikisat ennen SATHY Expoa eli SATHY Superkisat järjestettiin elokuun lopussa Tampereella. Kisaohjelmassa oli tietenkin taakanvetoa mutta myös tuholaistorjuntaa. Puitteet olivat upeat ja sääkin kohtalainen, vettä ei satanut ja jopa aurinko uskalsi näyttää naamaansa pilvien lomasta muutamaan otteeseen. Kisakoirat olivat oivassa vireessä
Klikkaa lisää tietoja tästä linkistä


Poliisi tv

Poliisi tv -ohjelman juontaja väitti SATHY ry:n olevan hajoamassa. Mistä lie toimittaja saanut sellaista mieleensä?
Tieto ei todellakaan pidä paikkaansa! Tavataan viimeistään SATHY Expossa!
Katso lisätietoja expo.sathy.fi


SATHY ry. vastustaa koiratappeluita ja kaikkea siihen liittyvää toimintaa

TV 2 esitti 30.8.2007 BBC:n tuottaman, erittäin vääristellyn ja dramatisoidun tv-ohjelman koiratappeluista. SATHY ry. ei hyväksy koiratappeluita eikä mitään siihen liittyvää toimintaa. Koiratappelut ovat Suomen eläinsuojelulain vastaista toimintaa ja tällainen toiminta on lisäksi ehdottomasti tuomittavaa.
Ohjelmassa esiintyneet monirotuiset koirat eivät ole amerikanpitbullterriereitä. Suomessa koiratappeluihin ei ole osallistunut ainuttakaan amerikanpitbullterrieriä, SATHY ry. jäsentä (nykyistä tai entistä) tai amerikanpitbullterrierin omistajaa.


Taustatietoa, tosiasiaa ja sisäpiirin tietoa BBC:n tekemästä koiratappeluohjelmasta.

Brittien
koiraongelma

Ulkomaalaiset toimittajat tekivät tutkivaa journalismia Isossa-Britanniassa ja selvittivät Isossa-Britanniassa mahdollisesti tapahtunutta laitonta koiratoimintaa.
Brittiläiset toimittajat olettivat jostakin syystä myös muualla Euroopassa olevan samantapaista laitonta koiratoimintaa.
Kahden seuraavaksi luetellun erillisen, yksittäisen ja täysin laillisen tapauksen johdosta britti-toimittajat kuvittelivat Suomesta löytyvän heidän juttuunsa sopivaa materiaalia.

1) Runsas vuosi sitten Suomesta oli erään suomalaisen koiranomistajan toimesta lainattu yhtä koiraa normaaliin jalostustoimintaan. Eläinsuojelujärjestö USPCA:n toimesta koira yllättäen takavarikoitiin sikäläiseltä haltijalta. Takavarikossa vedottiin siihen, että kyseinen koira muistuttaa maassa asetuksin rajoitettua koirarotua. Koiran haltia sai sakot ja koira kastroitiin, sijoitettiin erityiseen eläinvankilaan, jossa se vuoden riuduttuaan lopetettiin eläinsuojelujärjestön toimesta.
Huomioitavaa on se, että koira oli takavarikkohetkellä hyväkuntoinen, hoikka ja painoi 25 kg. Oltuaan vuoden USPCA:n eläinvankilassa koira painoi alle 17 kg, silmät vuotivat veristä rähmää, heikosta kunnosta johtuen koira pystyi tuskin kävelemään ja kärsi silminnähden ulkoilun ja hoidon puutetta.

2) Samat toimittajat tekeytyivät koiranostajapariskunnaksi ja vuonna 2006-2007 ostivat koiran Suomesta. Koiran ostotapahtuma kuvattiin ja nauhoitettiin salaa. Koiran myyjää mm. yritettiin yllyttää laittomuuksiin mihin myyjä ei tietenkään suostunut. Vaikka koiran myyjä suuresti kummaksui ostajien käyttäytymistä, laittoi koiranomistaja nämä ostajan ”uhoilut” ja hölmöilyt koiranostajan innostuksen piikkiin, koska koiranostaja kuitenkin useaan otteeseen vakuutti ostavansa koiran täysin normaaliin lemmikki- ja mahdolliseen jalostuskäyttöön. Koiran ostosta tehtiin kirjallinen ostosopimus, jossa on terveystakuupykälät ja jossa on erikseen ja ehdottomasti kielletty koiraa ja koiranomistajaa osallistumasta mihinkään laittomaan toimintaan. Lisäksi sopimuksessa on useita pykäliä, jossa omistajaa velvoitetaan pitämään koirasta hyvää huolta.
Tämän sopimuksen allekirjoittivat todistajien läsnäollessa myyjä ja ostaja (tai ostajaksi vilpillisesti tekeytynyt toimittaja). Sopimus tehtiin kahtena samanlaisena kappaleena, toinen on myyjällä ja toinen ostajalla.
Koira täysin normaalisti rokotettiin, madotettiin, loishäädettiin ja mikrosirutettiin ja terveystarkastettiin eläinlääkärin toimesta. Koira sekä myytiin ja toimitettiin sellaiseen maahan (kuten useimmat maat ovat), jossa ei kyseistä rotua koskevia rajoituksia tai määräyksiä ole lainkaan.
Tietojen mukaan koira toimitettiin välittömästi eläinsuojelujärjestö USPCA:lle, joka on jo lopettanut koiran tai aikoo lopettaa sen lähiaikoina. Toimittajien ja eläinsuojelujärjestön edustajan koiranoston tarkoitus oli pelkästään saada kuvamateriaalia koiranostosta.

Suomalaisen koiranomistajan on erittäin vaikea ymmärtää tällaista toimintaa, jossa toimittajien toimesta tehdään suunnitelmallisesti vuosikausien työ, joka tähtää täysin terveen ja hienon koiran tappamiseen.

Samaiset toimittajat yllyttivät ilmeisesti joitakin koiranomistajia (ei SATHY ry.:n jäseniä, eivätkä koirat ole amerikanpitbullterriereitä) ”järjestämään” tapahtmuan, jossa koirat päästettiin yhteen. Toimittajien tarkoitus oli saada materiaalia kuvanauhalle. Kyseessä ei ollut organisoitu tilaisuus tai vedonlyönti vaan toimittajien voimakkaasta yllytyksestä seurannut yksittäinen tapahtuma.
Tiettävästi Suomessa ei ole tätä ennen koskaan aikaisemmin tapahtunut vastaavaa.

Manipuloitua materiaalia
todisteena?

Näistä erillisistä tapauksista brittiläiset toimittajat koostivat materiaalia. Tämä materiaali manipuloitiin, editoitiin ja dramatisoitiin erittäin voimakkaasti ja sen jälkeen materiaalia toimitettiin Suomen keskusrikospoliisille ”todistemateriaalina”. Samalla britti-toimittajat väittivät tietävänsä, että Suomessa olisi laajamittaista laitonta koiratoimintaa. Toimittajat lisäsivät todisteisiinsa kommentteja mm. laajasta huumausainerikollisuudesta, vedonlyönnistä ja rikollisverkostosta. Kaikki tämä on perätöntä tietoa.

Toimittajat käyttivät
poliisia hyväkseen?

Tällä hetkellä epäselvistä syistä johtuen Suomen keskusrikospoliisi uskoi toimittajien vakuutuksiin Suomessa olevan laajamittaista koiratappelutoimintaa yhdistettynä mafia-tyyppiseen rikollisverkostoon. Sen sijaan, että poliisi olisi normaaliin tapaan selvittänyt asian, niin poliisi käynnisti operaatioiskun, jonka yhteydessä kuulusteltiin suomalaisia koiranomistajia, eläinlääkärit tarkastivat useaan kertaan näiden omistajien koirat ja kennelit, poliisit kävivät läpi koiranomistajien materiaalia, rekisteröinti-, rokotus- ja terveyspasseja ym.
Ulkomaiset toimittajat kuvasivat poliisin toimintaa näyttävästi poliisin avustuksella. Toimittajat myös tiedottivat välittömästi ulkomaille, että Suomessa on tuomittu lukuisia ihmisiä koiratappelutoiminnasta ja huostaanotettu/lopetettu jopa satoja laittomuuksiin osallistuneita koiria. Nämä väitteet ovat tietysti täysin perättömiä, ainuttakaan koiraa ei ole huostaanotettu eikä lopetettu, eikä mitään laittomuuksiin viittaavaa ole ilmeisesti löydetty. Tällä hetkellä on epäselvää nostetaanko tapauksesta edes syytteitä, ja jos nostetaan, niin mistä aiheista.
Kaiken lisäksi koiranostajana esiintynyt toimittaja levitti vielä jälkikäteen omatoimisesti valheellisia huhuja ja perättömyyksiä tapahtumasta yrittäen aiheuttaa huomattavaa lisähaittaa.

Toimittajat
edesvastuuseen?

Lopputulos on, että toimittajia vastaan on tällä hetkellä nostettu useita rikostutkintapyyntöjä suomalaisten koiranomistajien toimesta.

Pitbullien maine ryvetetty?

Ikävää on se, että jälleen kerran täysin lainkuuliaisten amerikanpitbullterrieri-rotuisten koirien ja omistajien maine on ryvetetty aivan pohjamutiin asioista, joihin he eivät ole osallistuneet millään tasolla.
Suomessa koiratappeluihin ei ole osallistunut ainuttakaan amerikanpitbullterrieriä tai amerikanpitbullterrierin omistajaa.

Asiaa seurataan tiiviisti SATHY ry. toimesta.


Taakanvetotapahtuma Belgiassa


SATHY Taakanveto™ Boot Camp 2007

Pidettiin lauantaina 14.7.2007 sekä sunnuntaina 15.7.2007. Leirillä pidettiin taakanvedon tehotreenit ja lisäksi kokeiltiin uutta koiraurheilulajia, Petojahtia.
Boot Camp -leirin uutisia voit lukea tästä linkistä.

Lataa itsellesi myös virallinen SATHY Taakanveto™ Boot Camp -ohjekirjanen tästä linkistä.


SATHY Kesäpäivä -tapahtuma pidettiin lauantaina 7.7.2007

Kuuman kesän kohokohta on SATHY Kesäpäivä, työkoirien hulvattoman hauska kesätapahtuma Etelä-Suomessa. SATHY Kesäpäivillä kisailtiin taakanvedossa ja korkeushypyssä. Sää oli suosiollinen ja kisat olivat todella mukavat.
Klikkaa lisää tietoja tästä linkistä


SATHY Uutiset -lehti numero 04/2007

Lehti postitetaan kaikille jäsenille ensi viikon aikana. Mikäli et saa omaa lehteäsi parin viikon sisällä, ota yhteyttä info@sathy.fi

Kesäinen SATHY Uutiset -lehti numero 04/2007 sisältää mm. seuraavat artikkelit:
- SATHY Kevätkinkerit, artikkelit, jutut, kuvat, kisatulokset - mahtava kahden aukeaman kisakooste!
- tulevat SATHY tapahtumat, SATHY Kesäpäivät, SATHY Taakanveto™ Boot Camp, SATHY Superkisat, SATHY Expo
- vanhaenglanninbulldoggi tuli taloon
- amerikanpitbullterrieri Ilta-Sanomissa
- amerikankääpiöterrierin kokoerot
- taakanveto Euroopassa
- ym.

Nämä ja sekä tulevan kesän ja syksyn parhaimmat tapahtumat, tämä kaikki uudessa SATHY Uutiset -lehdessä! Omasi saat tietenkin olemalla yhdistyksen jäsen!


SATHY Taakanveto™ Boot Camp 2007

Lauantaina 14.7.2007 sekä sunnuntaina 15.7.2007 järjestetään kaikille halukkaille SATHY työkoirille maksuton, todella tiukka SATHY Taakanveto™ Boot Camp. Luvassa on armotonta ja tiukkaa taakanvedon treenausta ammattimaisten taakanvedon ohjaajien avustuksella. SATHY Taakanveto™ Boot Camp sopii sekä aloittelijoille että jo pidempään taakanvetoa treenanneille SATHY-työkoirille. Tervetuloa mukaan treenaamaan taakanvetoa!
Klikkaa lisää tietoja tästä linkistä


Amerikanpitbullterrieri Ilta-Sanomissa

Lauantaina 16.6.2007 ilmestyneessä Ilta-Sanomat lehdessä komeilee suomalainen amerikanpitbullterrieri. Kyseessä on Euroopan paras taakanvetäjä Erkki ja äärettömän positiivinen artikkeli hienoinen kesäisine kuvineen Erkistä vetämässä taakkaa. Artikkeli ja kuvat julkaistaan seuraavassa SATHY Uutiset lehdessä 04/2007, mutta ennen sitä voit lukea ja nähdä artikkelin itse ostamalla Ilta-Sanomat.


SATHY Uutiset -lehti 04/2007

SATHY Uutiset -lehden 04/2007 kokoaminen on parhaillaan käynnissä.
Kaikki hengentuotokset, pidemmät ja lyhyemmät artikkelit, kuvat, jutut ja jupinat ovat tervetulleita sähköpostitse osoitteeseen info@sathy.fi
Lähetäthän materiaalit viikon, parin sisällä, jotta lehti ehtii taittoon ja painoon ja postiin hyvissä ajoin ennen SATHY Kesäpäiviä.
Kaikki jäsenten tuottama materiaali on erittäin tervetullutta. Emme myöskään etsi ammattitason kirjoittajia, vaan tekstin tasoksi riittää juuri se, mitä pystyt tuottamaan.


Belgian ja Puolan taakanveto-kilpailut

Meitä lähellä on tänä vuonna useita eri taakanveto-kilpailuja. Ruotsin ja Tanskan lisäksi tänä vuonna järjestetään hienot taakanveto-kilpailut Belgiassa sekä Puolassa. Näihin maihin on helppo matkustaa minkä tahansa SATHY-rotuisen koiran kanssa, kunhan koiran rokotukset ja paperit on kunnossa. Matkustamisen edellytyksenä on koiralla EU-lemmikkipassi (eläinlääkäriltä) jossa vaadittavat merkinnät: tunnistusmerkintä (mikrosiru tai tatuointi, eläinlääkäriltä), voimassa oleva raivotautirokotus (eläinlääkäriltä) sekä voimassa oleva matolääkitys (eläinlääkäriltä). Itsellä täytyy olla voimassa oleva passi. Lisätietoja tämän vuoden taakanveto-kilpailuista löytyy European Weight Pulling Federation Internet-sivuilta.
Klikkaa lisää tietoja tästä linkistä


SATHY Kesäpäivä -tapahtuma lähestyy

Kuuman kesän kohokohta on SATHY Kesäpäivä, työkoirien hulvattoman hauska kesätapahtuma Etelä-Suomessa. SATHY Kesäpäivillä kisaillaan taakanvedossa, voimavedossa, tuholaistorjunnassa, korkeushypyssä ja koirapussijuoksussa. Voittajille luvassa jälleen messevät palkinnot ja mainetta ja kunniaa.
Klikkaa lisää tietoja tästä linkistä


Positiivista julkisuutta taakanvedolle

Taakanveto™ saa jälleen ansaitusti positiivista julkisuutta, kiitos useiden SATHY ry.:n puuhapetejen ja puuhapirkkojen. Heti SATHY Kevätkinkereiden jälkeen SATHY ry. julkaisi lehdistötiedotteen, jossa kerrottiin taakanveto-ennätysten rikkomisesta. Tämä lehdistötiedote poiki radiohaastattelun ja kaksi lehtijuttua, toinen suureen valtakunnalliseen sanomalehteen. Lisätietoja tulee kun itse lehdet ilmestyvät.
Lisäksi SATHY-koirille on virrannut onnitteluja ulkomailta todella rutkasti. Onnitteluterveisiä on virrannut Ruotsista, Tanskasta, Norjasta, Saksasta, Puolasta, Belgiasta, Italiasta ja Kreikasta sekä USA:sta ja Kanadasta. Ulkomailla on oltu todella hämmästyneitä SATHY-koirien upeista suorituksista taakanvedossa ja kaikki kisakoirat on toivotettu tervetulleiksi ulkomaisiin tapahtumiin mittailemaan voimia ja taitoja.


SATHY Kevätkinkerit järjestettiin Riihimäellä

SATHY ry.:n vuosittainen kevät/kesäkauden avaus, eli SATHY Kevätkinkerit, järjestettiin lauantaina 26.5.2007 Riihimäellä, Eläin!-messujen yhteydessä klo 10-17. Keli oli aivan extremeä ja paikalla oli tiukkoja kisakoiria sekä iso yleisö. Kaikki Suomen ja useimmat Euroopan ennätykset on rikottu, kisat olivat todella mahtavat ja koirat esiintyivät edukseen.
Klikkaa lisää kisatietoja tästä linkistä


Forssan "pitbull" ei ole pitbull

Forssassa viime viikonloppuna miestä purrut koira ei ole medioiden kirjoituksista huolimatta pitbull. Kysymyksessä on sekarotuinen koira, joka omistajan mukaan muistuttaa pitbullia. Kysymyksessä ei siis missään tapauksessa ole amerikanpitbullterrieri.

Forssan rikosylikonstaapeli Haavisto toteaa, että eräät maat ovat rajoittaneet pitbull-koirarodun omistamista ja julkisilla paikoilla pitämistä sen aggressiivisuuden takia, mikä ei pidä paikkansa. Kyseisissä maissa on rajoitettu koko joukko muita koirarotuja. Turha yrittää edes fokusoida tätä Forssan tapausta hyväkäytöksiseen pitbulliin. Tämäntyyppistä rotuhysteriaa ei Suomeen ole tarpeen lietsoa, sillä kuten yllä jo todettiin, ei tässäkään tapauksessa kyse ole edes pitbullista. Lue lisää median luomasta myytistä tappakoirista tästä linkistä

Tästä aiheesta keskustellaan SATHY-foorumilla.

Lisätietoja varten ota yhteyttä info@sathy.fi

Iltalehti uutisoi 14.5.2007
Ilta-Sanomat uutisoi 14.5.2007


SATHY Uutiset -lehti numero 03/2007

Lehti postitetaan kaikille jäsenille tämän viikon aikana. Mikäli et saa omaa lehteäsi parin viikon sisällä, ota yhteyttä info@sathy.fi
SATHY Uutiset -lehden välissä postitetaan vapaalippu SATHY Kevätkinkereille. Nappaa lippu talteen ja tule mukaan SATHY Kevätkinkereille Riihimäelle toukokuussa, lauantaina 26.5.2007. Tervetuloa!

Mahtava SATHY Uutiset -lehti numero 03/2007 lukupaketti sisältää mm. seuraavat artikkelit:
- SATHY Kevätkinkerit, ohjeet, kartat, ilmoittautuminen, ym.
- SATHY ry. esillä suomalaisessa mediassa, juttua vaarallisista koirista
- puheenjohtajan kynästä, ajankohtaista asiaa
- sekarotuisten koirien rekisteri
- APBT SF ja Pitbull-päivä
- asiaa amerikankarvatonterriereistä
- SKL kopio jälleen SATHY ry.:tä
- taakanvedon treenaaminen, pitkä artikkeli lukijoiden pyynnöstä
- taakanvetokisat Tanskassa
- myrkyllistä koiranruokaa Suomessa
- taakanvetoa amerikankääpiöterrierien kera
- tapahtumia työkoirille vuonna 2007, Euroopan tykeimmät tapahtumat
- koirien hyvinvointikeskus on avattu Hyvinkäällä
- Stubby amerikanpitbullterrieri jälleen esillä suomalaisessa mediassa
- suomenkielisen amerikanpitbullterrieri-dvd:n arvostelu
- Rambo amerikankääpiöterrierin hurja dieetti
- Lolita vanhaenglanninbulldoggi, työkoira vailla vertaa
- arvostelussa Mirja Pyykön uusi koirakirja: ”Avec Lulu”
- Ruotsin poliisi lahtasi seropi-pitbullin, mitä seuraavaksi...
- esittelyssä uusi SATHY-rotu: bandoggi, iso ja mahtava työkoira
- eläinten hylkääminen on yleistynyt
- ym.

Nämä ja paljon muita mielenkiintoisia artikkeleita sekä tulevan kesän parhaimmat tapahtumat, tämä kaikki uudessa SATHY Uutiset -lehdessä! Omasi saat tietenkin olemalla yhdistyksen jäsen!


Uusi SATHY-rotu - bandoggi

SATHY-rotujen joukkoon on lisätty uusi hieno amerikkalaisperäinen työkoira, bandoggi. Bandoggi on isokokoinen vahtikoira ja erinomainen työkoira. Lisää asiaa bandoggista uudessa SATHY Uutiset -lehdessä 03/2007.
Katso lisää kisatietoja tästä linkistä


SATHY kesä - täynnä toimintaa!

Koko kevät, kesä ja syksy on täynnä mahtavaa SATHY toimintaan. Kevään korkkaa suurtapahtuma SATHY Kevätkinkerit Riihimäellä toukokuussa. Kesäkuussa vietetään jälleen APBT SF Pitbull päivää, heinäkuussa kisaillaan SATHY Kesäpäivillä, elokuussa kisaillaan Tampereella SATHY Superkisoissa ja syyskuussa koittaa vuoden kohokohta: SATHY Expo 2007 Euroopan Mestaruuskisat. Lokakuussa on vielä jaossa Suomen Mestaruus SATHY Kisapäivillä. Tiedossa on siis mahtavia kisoja, upeita tapahtumia, paljon tekemistä, näkemistä ja kokemista. Tule mukaan Euroopan upeimpiin työkoiratapahtumiin!
Katso lisää kisatietoja tästä linkistä


APBT-SF Pitbull-päivä 3.6.2007

Luvassa toimintaa, grillausta, alan jutustelua yms. kaikille amerikanpitbullterrieriomistajille. Taakanvetoa, hang time, slatmill kokeilua, pittijuttuja... Älä missaa tätä!
Katso lisää/ilmoittaudu tästä linkistä


SATHY Uutiset -lehti 03/2007

SATHY Uutiset -lehden 03/2007 kokoaminen on parhaillaan käynnissä.
Kaikki hengentuotokset, pidemmät ja lyhyemmät artikkelit, kuvat, jutut ja jupinat ovat tervetulleita sähköpostitse osoitteeseen info@sathy.fi
Lähetäthän materiaalit viikon, parin sisällä, jotta lehti ehtii taittoon ja painoon ja postiin hyvissä ajoin ennen SATHY Kevätkinkereitä.
Kaikki jäsenten tuottama materiaali on erittäin tervetullutta. Emme myöskään etsi ammattitason kirjoittajia, vaan tekstin tasoksi riittää juuri se, mitä pystyt tuottamaan.


SATHY Kevätkinkerit toukokuussa Riihimäellä - Suomen suurin ulkoilmatapahtuma työkoirille!

SATHY ry.:n vuosittainen kevät/kesäkauden avaus, eli SATHY Kevätkinkerit, järjestään tänä vuonna lauantaina 26.5.2007 Riihimäellä, Eläin!-messujen yhteydessä klo 10-17. Tiedossa on todella paljon kaikkea kivaa koko perheelle sekä upeat kisat kaikille SATHY-työkoirille!
Maksuton sisäänpääsy kaikille SATHY-jäsenille, vapaalippu postitetaan seuraavan SATHY Uutiset -lehden välissä (nro 03/2007).
Viralliset SATHY-kisat taakanvedossa, voimavedossa sekä tuholaistorjunnassa. Mahtavat palkinnot ja ennätysyleisöt!

Klikkaa tästä lisätietoja

Ilmoittautumiset kisoihin ja avustajaksi ovat alkaneet!

Osallistu!
Ilmoita koirasi kisoihin!

Osallistuminen on maksutonta ja sisäänpääsy on maksutonta mutta edellyttää,
että ilmoittaudut etukäteen.

Klikkaa tästä!

 

Ilmoittaudu
avustajaksi!

Tule avustajaksi Suomen SUURIMPAAN
ulkoilmakoiratapahtumaan!
Kivaa toimintaa ja muisteltavaa!

Klikkaa tästä!


SATHY ry. APBT SF Pitbull Päivä-tapahtuma 10.3.2007

Lauantaina 10.3.2007 APBT SF vietti vuoden ensimmäistä Pitbull tapahtumaa. Pitbull päivässä oli paikalla reilu kymmenen aitoa, rekisteröityä, suomalaista amerikanpitbullterrieriä sekä parisenkymmentä ihmistä. Mukavaa ohjelmaa riitti koko päiväksi, ja pelkästään pittijuttua olisi riittänyt pitkälle iltaan. Päivän aikana grillattiin makkaraa, syötiin herkullisia pöydän antimia, treenailtiin ja kokeiltiin taakanvetoa, kokeiltiin hang timea, juostiin jennissä, kokeiltiin slat milliä, kokeiltiin carpet milliä ja paljon paljon muuta.
Kaikki paikalla olleet koirat kokeilivat ainakin joitain pittijuttuja ja kavereita moikkailtiin puolin ja toisin. Ihmisillä tuntui juttua riittävän sekä omasta että muiden koirista sekä yleisesti vaan pitbull-juttua riitti. Mukava päivä kaikin puolin, sekä ihmisille että koirille.

Lue lisää ja katso kuvia Pitbull päivä -tapahtumasta tästä linkistä


Treenikausi 2007 on alkanut

Vuoden 2007 treenikausi on alkanut. Ympäri Suomen järjestetään useita treenejä joka viikko. Ilmoittaudu ja osallistu, älä jää kotiin nyhjöttämään.

Klikkaa tästä lisätietoja


SATHY ry. ja SPYRY ry. tiivistävät yhteistyötään

SPYRY eli Suomen pitbull-yhdistys ry. on uudistunut. Vuonna 2005 perustettu Suomen pitbull-yhdistys ry. jakaa oikeaa tietoa amerikanpitbullterrieri-koirarodusta ihmisille sekä median edustajille. Lisäksi SPYRY kokee erittäin tärkeänä SATHY ry.:n toiminnan ja haluaa tukea tätä omalla toiminnallaan. SATHY ry. ja SPYRY ry. tekevät jatkossa entistä tiiviimmin yhteistyötä amerikanpitbullterrierin hyväksi Suomessa. Lisää tietoa uudessa SATHY Uutiset -lehdessä.

Klikkaa tästä lisätietoja SPYRY:stä


Karvallinen amerikankarvatonterrieri ja rottaterrieri

Oletko kiinnostunut karvallisesta amerikankarvatonterrieristä (American Hairless Terrier) tai rottaterrieristä (Rat Terrier)? Pyrimme kasvattamaan erisukuisten amerikankarvatonterrierien kantaa tuomalla silloin tällöin maahan karvallisia amerikankarvatonterriereitä ja mahdollisesti rottaterriereitäkin. Geneettisesti ne ovat samoja rotuja - poikkeuksena mahdollinen karvattomuusgeeni.
Kaksi karvallista (narttu ja uros) mahdollisesti saapuvat vielä ennen kesää 2007 Suomeen. Amerikkalaiseen tapaan näiden karvallisten tuontikoirien hännät on typistetty. Uros on väriltään melko harvinainen sini-valkoinen; nartun valintaa ei ole vielä tehty. Uros saattaa olla karvattomuusgeenin kantaja.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Sariin, Kennel Sarantais (SATHY Laatukasvattaja) tai puhelin 040 848 5678.


SATHY Uutiset -lehti on painossa, VARMISTA OMASI!

SATHY uutiset -lehti 2/2007 on nyt painossa. Postitus tällä viikolla. Saat omasi postitse VAIN jos olet maksanut jäsenmaksun.
Uusimmassa lehdessä mm. nämä jutut:

- Pulkkarieha-juttuja, -kuvia ja viralliset tulokset
- Vanhaenglanninbulldoggin hankinta Belgiasta
- APBT SF ja pitbull-päivä
- Angelika Schubertin haastattelu (AB-harrastajan pakko lukea!)
- tappelevat koirat (APBT-havittelevan pakko lukea!)
- treenivinkkejä työkoirille
- Britanniassa hävitetään koiria isolla suuttimella
- asiantuntijoiden analyysi: MOT-ohjelman rimanalitus koiranjalostuksesta
- pimeät pennut ja pentutehtailu
- karvattomuus ei ole sairaus (AKAT-harrastajan pakko lukea!)
- taakanvetoa: EWPF, vihdoinkin Suomessa
- Dali, julkkis-akt
- Diva Dog, Pit Bull on Wheels -dvd-arvostelu
- Koiran rokotukset, ajankohtaista asiaa
- ylilyöntejä Internetissä
- uutisia välinevarastosta
- MASSIIVINEN: Legenda John D. Johnsonin haastattelu, yksinoikeudella Suomessa (AB-harrastajan pakko lukea!)
- karvaton kaveri, Uho
- koiran kastrointi
- pitbullin katoamistemppu, juttu koiran katoamisesta
- SATHY ry. esillä mediassa, uusimmat referenssit
- SPYRY-asiaa
- jne.

Lisätietoja lehdestä saat tästä linkistä -> SATHY Uutiset -lehti.

Jäseneksi voit liittyä tästä linkistä -> SATHY-jäseneksi.


SATHY Pulkkarieha avasi työkoirien kisavuoden 24.2.2007

Perinteinen, jokavuotinen SATHY Pulkkarieha järjestettiin tänä vuonna lauantaina, 24.2.2007 Helsingin Malminkartanossa. Mukana talvisen hyytävässä kelissä oli noin 150 ihmistä ja noin 50 upeaa työkoiraa, joista osa pinnisteli pakkasen keskellä erinomaisiin kisasuorituksiin. Paikalla nähtiin useita komeita amerikanbulldoggeja, iso nippu amerikanpitbullterriereitä, useita vanhaenglanninbulldoggeja, todella iso määrä hienoja amerikankääpiöterriereitä sekä useita amerikankarvatonterriereitä. Koirista suurin osa - varsinkin amerikankarvatonterrierit - olivat varustautuneet talviseen keliin lämpöhaalarein ja villapipoin.

Katso viralliset kisatulokset, yli 300 kuvan kuvagalleria sekä muut kisajutut tästä linkistä


EWPF - European Weight Pulling Federation

Vuoden 2007 alusta lähtien kaikki SATHY ry.:n taakanveto-kisojen tulokset ovat kansainvälisiä EWPF tuloksia. SATHY ry. on liittynyt European Weight Pulling Federationiin.

Klikkaa tästä lisätietoja EWPF:stä


APBT-SF Pitbull-päivä 10.3.2007

Luvassa toimintaa, grillausta, alan jutustelua yms. kaikille amerikanpitbullterrieriomistajille. Taakanvetoa, hang time, slatmill kokeilua, pittijuttuja... Älä missaa tätä!
Katso lisää/ilmoittaudu tästä linkistä.


SATHY Uutiset -lehti 02/2007

SATHY Uutiset 02/2007 on tekeillä jo kovaa vauhtia. Lähetä omat hengentuotteesi, tekstit, jutut, kuvat, turinat ym. osoitteeseen info@sathy.fi


SATHY Pulkkarieha

Perinteinen SATHY Pulkkarieha järjestetään tänä vuonna helmikuussa, 24.2.2007 klo 11-15. Paikkana Helsingin Malminkartano, iso hiekkakenttä.
Klikkaa tästä tapahtuman omille sivuille.


EasyEntry-korteissa virhe

Ennen 10.1.2007 hankitut SATHY EasyEntry-kortit tulisi hävittää ja pyytää tilalle uudet. Vanhoissa korteissa saattaa olla virhe viivakoodissa. Uusissa korteissa viivakoodi on kestävämpi ja paremmin luettavissa.
Oman EasyEntry-korttisi saat tästä linkistä.


SATHY ry. infoaa Helmi-lehdessä terapiakoiratoiminnasta

Uusin Helmi-lehti, joka ilmestyi loppuvuodesta 2006, sisältää myös artikkelin SATHY-rotuisista terapiakoirista. Koko artikkeli sekä siihen liittyvät taustatiedot julkaistaan SATHY Uutisissa, nro 02/2007.

Helmi-lehti on Mielenterveysyhdistys Helmi ry.:n edunvalvonta- ja jäsenlehti.

 


Koirat etsivät kotia!

Katso lisätietoja SATHY Rescue -sivulta.


APBT-SF Pitbull-päivä 3.2.2007

Luvassa toimintaa, grillausta, alan jutustelua yms. kaikille amerikanpitbullterrieriomistajille.
Katso lisää/ilmoittaudu tästä linkistä.


Uusin SATHY Uutiset -lehti, 01/2007

Teräksenkova lukupaketti sisältää juttuja mm. vuoden työkoira -äänestyksen tulokset, NKC AB FI -asiaa, tulevat työkoiratapahtumat, SATHY Reviiri-lehdessä, elämää akt-koiran kanssa, viralliset tulokset, koirien sädehoito, treeniasiaa, täydellinen vartiointi, koirannahkakauppa Euroopassa yms.
Lehti postitettiin jäsenille viikolla 2 ja sen tulisi olla perillä viikolla 3. Jos et ole saanut omaasi niin ota yhteyttä info@sathy.fi.
Lisätietoja SATHY Uutiset -lehdestä saat tästä linkistä.


SATHY Expo 2007

SATHY Expo 2007 on järjestyksessään kymmenen SATHY Expo. Tämän vuoden SATHY Expo tulee olemaan melkoinen suurtapahtuma, varsinainen Super Expo! Laita kalenteriisi ylös jo nyt päivämäärä 22.9.2007 ja muista tulla paikalle Helsingin Purina Areenalle. Muista - SATHY Expossa kisaillaan Euroopan Mestaruuksista!
Lisätietoja SATHY Expo 2007 suurtapahtumasta saat tästä linkistä.


Vuoden 2007 SATHY tapahtumat

Vuoden 2007 SATHY tapahtumia on jo lyöty lukkoon. Katso kisakalenteri ja merkkaa kaikki tapahtumat omaan kalenteriisi nyt heti - näin et missaa yhtään supertapahtumaa!
Klikkaa tästä kisakalenteri vuodelle 2007.


Taakanveto-sivut

Viralliset taakanveto-sivut löytyvät osoitteesta www.sathy.fi/taakanveto.php tai www.taakanveto.com
Näille sivuille kootaan erittäin kattava paketti taakanvetoon liittyen. Käy katsastamassa sivut, lähetä omia otoksiasi taakanvetoon liittyen tai vinkkejä sivujen kehittämistä varten.
Klikkaa tästä taakanveto-sivuille.


SATHY ry. infoaa Reviiri-lehdessä

Uusin Reviiri-lehti, joka ilmestyi loppuvuodesta 2006, sisältää myös artikkelin SATHY-rotuisista koirista. Koko artikkeli sekä siihen liittyvät taustatiedot julkaistaan SATHY Uutisissa, nro 01/2007.

 


Hyvää uutta vuotta 2007

Vuosi on tempaistu voimalla käyntiin. Tapahtumista, uutisista ja uutuuksista kerrotaan SATHY Uutiset -lehdessä, tällä uutispalstalla, sähköpostilistalla ja keskustelufoorumilla.
Vuoden 2006 uutiset löydät tästä linkistä. Klikkaa tästä.


Kannattaa katsoa myös vanhempia uutisia menneiltä vuosilta:

2006 uutisia | 2005 uutisia | 2004 uutisia | 2003 uutisia | 2002 uutisia | 2001 uutisia | 2000 uutisia | 1999 uutisia | 1998 uutisiaTätä sivua ja sivun sisältöä ei saa käyttää mihinkään koira- tai koirarotuvastaiseen tarkoitukseen.

Lisätietoja http://www.sathy.fi
© 1990 - 2007 SATHY
Koirien taakanveto™, Koirien voimaveto™ ja Kääpiöterriereiden tuholaistorjunta™ ovat SATHY ry.:n tavaramerkkejä.